Krav til konsesjonssøknader for solkraftverk

Del denne sidenDel på e-post

Krav til konsesjonssøknader for solkraftverk

Endringslogg 16.04.2024 To punkter lagt til under "Beskrivelse av planområdet, arealinngrep og komponenter"
01.03.2024 Spesifisering av tilltakskategori for kvikkleireskred under utredningspunkt for naturfare
05.12.2023 Lysrefleksjon lagt til som utredningspunkt for virkninger for miljø og samfunn ved søknad om anleggskonsesjon.
30.10.2023 "Søknad om anleggskonsesjon > Beskrivelse av tiltaket > Beskrivelse av nettilknytning og nettkapasitet" oppdatert
15.09.2023 Endringslogg implementert
01.09.2023 Tema: "Konsekvensutredningsprogram ved frivillig melding" publisert
I denne veilederen finner du informasjon om hva en søknad for solkraftverk må inneholde, hvordan den skal bygges opp og hvilke temaer som skal utredes. Veilederen dekker også søknad om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse.

De fleste solkraftverk på bakken vil kreve anleggskonsesjon etter energiloven. For mer informasjon om prosess og saksbehandling av solkraftverk viser vi til våre nettsider konsesjonsbehandling av solkraftverk

Kontakt: nve@nve.no

Endringslogg

16.04.2024 To punkter lagt til under "Beskrivelse av planområdet, arealinngrep og komponenter"
01.03.2024 Spesifisering av tilltakskategori for kvikkleireskred under utredningspunkt for naturfare
05.12.2023 Lysrefleksjon lagt til som utredningspunkt for virkninger for miljø og samfunn ved søknad om anleggskonsesjon.
30.10.2023 "Søknad om anleggskonsesjon > Beskrivelse av tiltaket > Beskrivelse av nettilknytning og nettkapasitet" oppdatert
15.09.2023 Endringslogg implementert
01.09.2023 Tema: "Konsekvensutredningsprogram ved frivillig melding" publisert