Krav til konsesjonssøknader for solkraftverk

Publisert 12.12.22Sist endret 09.02.23

Del denne sidenDel på e-post
I denne veilederen finner du informasjon om hva en søknad for solkraftverk må inneholde, hvordan den skal bygges opp og hvilke temaer som skal utredes. Veilederen dekker også søknad om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse.

De fleste solkraftverk på bakken vil kreve anleggskonsesjon etter energiloven. For mer informasjon om prosess og saksbehandling av solkraftverk viser vi til våre nettsider konsesjonsbehandling av solkraftverk

Kontakt: nve@nve.no