Krav til konsesjonssøknader for solkraftverk

Publisert 28.09.22Sist endret 12.12.22

Del denne sidenDel på e-post

Krav til søknad om anleggskonsesjon

Søknaden bør i hovedsak utformes etter kapittelinndelingen under og med de hovedpunktene som er angitt. I kapittel 3 finnes en beskrivelse av hvilke temaer som må utredes og hvilken metodikk som skal benyttes. Om et tema anses uaktuelt skal det kort begrunnes hvorfor dette temaet ikke omtales nærmere.