Krav til konsesjonssøknader for solkraftverk

Publisert 28.09.22Sist endret 12.12.22

Del denne sidenDel på e-post

Praktisk informasjon

Her finner du informasjon om innsending av dokumenter til NVE, og oversikt over andre veiledere som kan være relevante når det søkes om konsesjon for solkraftverk.

Innsending av dokumenter til NVE

Søknaden med vedlegg skal sendes digitalt til nve@nve.no. Søknaden skal være en egen pdf, og alle vedlegg skal legges ved som separate vedlegg i pdf-format. Vi ber om en søkbar pdf-fil, og ikke en scannet versjon av dokumentet. Eventuell signering av søknad sendes i eget oversendelsesbrev. Det anbefales at filene som sendes inn er mindre enn 70 MB. Store filvedlegg bør deles der dette er hensiktsmessig.

Behandling av sensitiv informasjon

Informasjon unntatt offentlig innsyn jf. offentlighetslova, som sensitive artsdata som kan eller skal unntas etter miljøinformasjonsloven, presenteres i separate vedlegg og merkes iht. gjeldende krav.

Andre relevante veiledere fra NVE