Krav til konsesjonssøknader for solkraftverk

Publisert 15.09.23Sist endret 15.09.23

Del denne sidenDel på e-post

Krav til konsesjonssøknader for solkraftverk

Endringslogg 15.09.2023 Endringslogg implementert
01.09.2023 Tema: "Konsekvensutredningsprogram ved frivillig melding" publisert
I denne veilederen finner du informasjon om hva en søknad for solkraftverk må inneholde, hvordan den skal bygges opp og hvilke temaer som skal utredes. Veilederen dekker også søknad om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse.

De fleste solkraftverk på bakken vil kreve anleggskonsesjon etter energiloven. For mer informasjon om prosess og saksbehandling av solkraftverk viser vi til våre nettsider konsesjonsbehandling av solkraftverk

Kontakt: nve@nve.no

Endringslogg

15.09.2023 Endringslogg implementert
01.09.2023 Tema: "Konsekvensutredningsprogram ved frivillig melding" publisert