Kantvegetasjon

Del denne sidenDel på e-post

Statsforvalter

Statsforvalter vurderer om det er grunnlag for å dispensere fra kravet til kantvegetasjon. Statsforvalteren sammenstiller informasjon om et mulig ulovlig inngrep i kantvegetasjonen før NVE vurderer reaksjonsbruk.