Statsforvalter

Publisert 25.03.21Sist endret 22.11.22

Del denne sidenDel på e-post
Statsforvalter vurderer om det er grunnlag for å dispensere fra kravet til kantvegetasjon. Statsforvalteren sammenstiller informasjon om et mulig ulovlig inngrep i kantvegetasjonen før NVE vurderer reaksjonsbruk.

INNHOLDSMENY

3 / 4