Kantvegetasjon

Del denne sidenDel på e-post

Kommune

Kommunene skal ivareta kantvegetasjonen gjennom sin planlegging etter plan- og bygningsloven, fastsette bredde på kantvegetasjonen når noen krever det og ivareta kantvegetasjonen i sin behandling av saker etter forskrift om nydyrking.