Kantvegetasjon

Del denne sidenDel på e-post

Grunneier

Kantvegetasjonen langs vassdrag har betydning for biologi, erosjon og vannkvalitet. Grunneier har både plikter og rettigheter knyttet til kantvegetasjonen.

Kantvegetasjonen langs vassdrag har mange funksjoner. Her finner du mer om betydningen av kantvegetasjonen og lovverket knyttet til kantvegetasjonen.