Detaljplan for nettanlegg

Publisert 14.02.23Sist endret 09.06.23

Del denne sidenDel på e-post

Praktisk informasjon

Her finner du informasjon om innsending av dokumenter til NVE, behandling av sensitiv informasjon og oversikt over andre veiledere som kan være relevante når det skal utarbeides detaljplan for nettanlegg.

Innsending av dokumenter til NVE

Dokumenter med vedlegg skal sendes digitalt til nve@nve.no. Detaljplanen/sluttrapporten skal være en egen pdf, og alle vedlegg skal legges ved som separate vedlegg i pdf-format. Vi ber om en søkbar pdf-fil, og ikke en scannet versjon av dokumentet. Det anbefales at filene som sendes inn er mindre enn 70 MB. Store filvedlegg bør deles der dette er hensiktsmessig.

Behandling av sensitiv informasjon

Kraftsensitiv informasjon er underlagt taushetsplikt, jf. kraftberedskapsforskriften § 6-2. Informasjon som er å regnes som sensitiv etter kraftberedskapsforskriften, men som er relevant for NVEs saksbehandling, legges ved søknaden som separate vedlegg og merkes «Underlagt taushetsplikt» med henvisning til relevant lovverk. Dokumenter som inneholder kraftsensitiv informasjon skal passordbeskyttes med passord med tilstrekkelig passordstyrke, jf. kbf. § 6-3.

Tilsvarende skal annen informasjon unntatt offentlig innsyn jf. offentlighetslova, herunder sensitive artsdata som kan eller skal unntas etter miljøinformasjonsloven, presenteres i separate vedlegg og merkes iht. gjeldende krav.

NVE ber om at dokumenter som inneholder sensitiv informasjon merkes med:

Bokmål: "Underlagt taushetsplikt etter energiloven § 9-3, jf. kraftberedskapsforskriften § 6-2. Unntatt fra innsyn etter offentlighetsloven § 13"

Nynorsk: «Underlagd teieplikt etter energiloven § 9-3 jf. kraftberedskapsforskriften § 6-2. Unntatt frå innsyn etter offentleglova § 13"

Dokumentene skal også merkes som «Unntatt offentlighet» i filtittelen.

Prosess og saksbehandling

For informasjon om prosess og saksbehandling av detaljplaner viser vi til våre nettsider Miljøtilsyn energianlegg

For informasjon om prosess og saksbehandling av konsesjonssøknader for nettanlegg viser vi til våre nettsider konsesjonsbehandling av nettanlegg

Andre relevante veiledere fra NVE

 

{ "value": { "focalPoint": { "left": 0.5, "top": 0.5 }, "id": 2960, "udi": "umb://media/a34fd6eaf35a44b3835471b71d41992e", "image": "/media/3tle5i00/_dsc1429-2.jpg" }, "editor": { "name": "Image", "alias": "media", "view": "media", "render": null, "icon": "icon-picture", "config": {} }, "styles": null, "config": null }