Detaljplan for nettanlegg

Publisert 09.06.23Sist endret 09.06.23

Del denne sidenDel på e-post

Krav om internkontroll

Detaljplanen skal beskrive konsesjonærens system for internkontroll.

Internkontroll for krav til miljø og landskap

Alle energianlegg som har konsesjon etter energiloven kapittel 3 er underlagt kravet om
internkontroll for krav til miljø og landskap.

Detaljplanen skal inneholde en beskrivelse av konsesjonæren sitt system for å oppfylle kravene i anleggsfasen, og hvordan dette planlegges for driftsfasen.  Se NVEs veileder til internkontroll for krav til miljø og landskap for energianlegg.

Kravene gjelder hele livsløpet til det elektriske anlegget. Gjennom anleggsfasen tilegner utbygger seg kunnskap om viktige temaer og hensyn knyttet til anlegget, og det er vesentlig at dette overføres til driftsfasen. IK-energi skal blant annet ivareta dette.

Det skal være etablert internkontroll for detaljprosjektering, bygging og drift og frem til anlegget er nedlagt etter energilovforskriften § 3-5 bokstav d.

Sluttrapport

Ved godkjenning av detaljplan for et energianlegg setter NVE vilkår om at konsesjonær skal lage en sluttrapport etter at anlegget er bygget.

Beskrivelse av hva en sluttrapport skal inneholde finnes her