Detaljplan for nettanlegg

Publisert 02.02.23Sist endret 09.06.23

Del denne sidenDel på e-post

Innledning i detaljplanen

Som innledning i detaljplanen skal de store linjene i prosjektet presenteres. Videre skal anlegget, konsesjonæren og organisering beskrives.

Beskrivelse av prosjektet

Presentasjon av saken

Innledningen skal inneholde en kort beskrivelse av prosjektet. Dette inkluderer blant annet hvor i landet anlegget ligger, og hva slags type anlegg som skal bygges. Beskrivelsen skal skrives slik at mottakerne av detaljplanen enkelt kan forstå saken. I innledningen skal det være et oversiktskart over anlegget som skal bygges. Kartet skal inkludere stedsnavn som det refereres til i teksten. Les mer om krav til kart her

Bakgrunn for saken

Her skal det kort redegjøres for konsesjonsprosessen og hva som er begrunnelsen for konsesjonen. Herunder skal det opplyses om dato for konsesjonssøknad, dato for konsesjonsvedtak (inkludert NVEs referanse til konsesjonen), i tillegg til opplysninger om eventuell klagebehandling av konsesjonsvedtaket. 

Detaljplanens formål og virkeområde

I dette kapittelet skal dere skrive en kort omtale av formålet med detaljplanen og detaljplanens virkeområde.

Fremdriftsplan

Detaljplanen skal inneholde en realistisk fremdriftsplan for anleggsarbeidet.

Anlegget, konsesjonæren og organisering

Vi ønsker at informasjonen presenteres i en tabell, som vist under. 

Tabell: Eksempel på tabell med nøkkelinformasjon. Tabellen tilpasses rollene som er kjent på det tidspunktet detaljplanen sendes til NVE for behandling. 

Navn på tiltaket:

 

Kommune(r):

 

Fylke:

 

Navn og NVEs referanse på konsesjonen:

 

Innhold i konsesjonen:

Kort beskrivelse av tekniske spesifikasjoner/hovedkomponenter

Konsesjonær

Navn: Telefon og e-post:
Kontaktperson: Telefon og e-post:

Organisasjonsnummer

 

Adresse

   
   
Kontaktinformasjon byggefase Kontaktperson: Telefon og e-post:
Prosjektleder byggefase: Telefon og e-post:
Byggeleder: Telefon og e-post:
Grunneierkontakt: Telefon og e-post:
Fagkompetanse miljø: Telefon og e-post:
Fagkompetanse landskap: Telefon og e-post:
Fagkompetanse skogrydding: Telefon og e-post: